Ders Bilgileri

Ders Kodu:
Ders Numarası:
Kod Ders Adı Dili Türü
ESL 102 İngilizce II İngilizce Zorunlu
Kredi AKTS Ders Uygulama Laboratuvar
3 3 0 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı
Ders Önşartı ESL 101 MIN DD
Sınıf Kısıtı Yok
Ders Tanımı
Dersin tanımı henüz Bölüm Başkanlığı tarafından girilmemiştir.