Ders Bilgileri

Ders Kodu:
Ders Numarası:
Kod Ders Adı Dili Türü
END 426E Kurumsal Kaynakların Planlanması İngilizce Seçmeli
Kredi AKTS Ders Uygulama Laboratuvar
3 4 3 0 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı
Ders Önşartı END 421 MIN DD
veya END 421E MIN DD
veya ISL 384 MIN DD
veya ISL 384E MIN DD
Sınıf Kısıtı Yok
Ders Tanımı
Ders, Toplu Üretim Planlama, Ana Üretim Çizelgeleme ve Malzeme Üretim Planlama dahil olmak üzere üretim sistemlerinde planlama ve kontrol hiyerarşisini çalışma sistematiği ile tanıtarak başlar. Daha sonra yukarıda belirtilen planlama hiyerarşisine göre kapasite planlama modülleri açıklanır. Dağıtım Kaynakları Planlaması ve Üretim Kaynakları Planlaması aktarılır. Ardından modülleri, uygulama planı ve kritik başarı faktörleri ile Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) üzerine odaklanılır. Ayrıca, ERP'nin sipariş yönetimi, üretim planlama ve nakliye yönetimi modülleri bir ERP paketi kullanılarak gösterilmektedir.