Ders Bilgileri

Ders Kodu:
Ders Numarası:
Kod Ders Adı Dili Türü
END 337 Yöneylem Araştırmasına Giriş Türkçe Seçmeli
Kredi AKTS Ders Uygulama Laboratuvar
3 6 3 0 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı
Ders Önşartı MAT 121 MIN DD
veya MAT 121E MIN DD
veya MAT 141 MIN DD
veya MAT 141E MIN DD
veya MAT 261 MIN DD
veya MAT 261E MIN DD
veya MAT 202 MIN DD
veya MAT 202E MIN DD
veya MAT 210 MIN DD
veya MAT 210E MIN DD
veya END 210 MIN DD
veya END 210E MIN DD
veya MAT 143 MIN DD
veya MAT 143E MIN DD
Sınıf Kısıtı Yok
Ders Tanımı
Bu ders, işletme, üretim, yönetim, yönetici ve sayısal karar vermeyi; model kurma ve modelleme felsefesini öğretmeyi, doğrusal programlama ve Simpleks algoritması, Büyük M yöntemini; dualite ve ekonomik yorumlar ile duyarlılık analizlerini, ulaştırma modelleri ve çözüm yöntemlerini; temel seviyede ağ modellerini ve Lindo, Excel Solver, OpenSolver for Excel ve GAMS yazılımları kullanarak çözüm bulmayı öğretmeyi hedeflemektedir.