Ders Bilgileri

Ders Kodu:
Ders Numarası:
Kod Ders Adı Dili Türü
END 317E Veritabanı Yönetim ve Büyük Veri İngilizce Seçmeli
Kredi AKTS Ders Uygulama Laboratuvar
3 6 3 0 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı
Ders Önşartı BIL 102 MIN DD
veya BIL 102CE MIN DD
veya BIL 102E MIN DD
veya BIL 102FE MIN DD
veya BIL 104E MIN DD
veya BIL 105E MIN DD
veya BIL 106E MIN DD
veya MAT 115E MIN DD
veya BIL 100E MIN DD
veya BIL 110E MIN DD
veya BIL 110 MIN DD
Sınıf Kısıtı Yok
Ders Tanımı
İlişkisel veri tabanı temel tanımları ve mimarisi, ilişkisle veri modeli, veri modelleme, SQL (Structured Query Language) dili, veri ambarı, ETL (extract, transform, load) araçları, NoSQL veri tabanları, işletmelerde NoSQL veritabanının konumu, kullanım senaryoları, raporlama ve görselleştirme