Ders Bilgileri

Ders Kodu:
Ders Numarası:
Kod Ders Adı Dili Türü
ELK 495 Elektrik Enerji Kalitesi ve Harmonikler Türkçe Seçmeli
Kredi AKTS Ders Uygulama Laboratuvar
3 6 3 0 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı
Ders Önşartı Yok
Sınıf Kısıtı Yok
Ders Tanımı
Elektrik enerji kalitesi tanımı, elektrik enerji kalitesi problemleri (Kesinti, gerilim çökmesi ve şişmesi, düşük gerilim, aşırı gerilim, gerilim dengesizliği, dalga biçimi bozulması, gerilim dalgalanması, frekans değişimi, geçici aşırı gerilim) ve etkileri. Harmoniklerin temelleri, harmonik bağımlı elektrik şebeke modelleri, harmonik analiz, harmonik rezonans ve filtre tasarımı. Duyarlı cihazlar için topraklama tekniği. Dağılmış üretimin elektrik enerji kalitesine etkileri. Gerilim düzenlemesi ve cihazları. Elektrik enerji kalitesi izleme sistemleri. Elektrik enerji kalitesi maliyet analizi.