Ders Bilgileri

Ders Kodu:
Ders Numarası:
Kod Ders Adı Dili Türü
ELK 472 Yenilenebilir Enerji Sistemleri Türkçe Seçmeli
Kredi AKTS Ders Uygulama Laboratuvar
3 6 3 0 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı
Ders Önşartı (ELK 331 MIN DD
veya ELK 331E MIN DD)

ve (ELK 356 MIN DD
veya ELK 356E MIN DD
veya ELK 341 MIN DD
veya ELK 341E MIN DD)

Sınıf Kısıtı Yok
Ders Tanımı
Yenilenebilir enerji kaynakları ile ilgili temel bilgiler ve bunların kullanılmasını sağlayan teknolojiler dersin içeriğini oluşturmaktadır. Ayrıca, dünyadaki ve ülkemizdeki rüzgar, güneş, dalga, akıntı, jeotermal, bioenerji kaynakları, küçük hidroelektrik santrallar ve enerji depolama sistemleri hakkında bilgi verilmektedir.