Ders Bilgileri

Ders Kodu:
Ders Numarası:
Kod Ders Adı Dili Türü
ELK 443 Elektrik Makine Dinamiğinin Temelleri Türkçe Seçmeli
Kredi AKTS Ders Uygulama Laboratuvar
3 5 3 0 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı
Ders Önşartı Yok
Sınıf Kısıtı Yok
Ders Tanımı
Temel kavramlar, DA motorlarının dinamik davranışı, matematiksel modeli, blok gösterimi, dinamik cevabı. Senkron makinenin d- q-0 ekseni matematiksel modeli, birim değerler, sayısal benzetim. Asenkron makinenin değişken referanslı koordinat sistemlerinde matematiksel modeli, birim değerler, sayısal benzetim.