Ders Bilgileri

Ders Kodu:
Ders Numarası:
Kod Ders Adı Dili Türü
ELK 356 Elektrik Makinaları Türkçe Zorunlu /
Seçmeli
Kredi AKTS Ders Uygulama Laboratuvar
3 6 3 0 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı
Ders Önşartı ELK 343 MIN DD
veya ELK 343E MIN DD
veya ELK 214 MIN DD
veya ELK 214E MIN DD
Sınıf Kısıtı Yok
Ders Tanımı
Döner elektrik makinalarının temel çalışma ilkeleri, yapıları, sınıflandırılması ve kullanım alanları. Senkron, asenkron ve doğru akım makinalarının sürekli-hal eşdeğer devre modelleri, hız-moment ve akım-gerilim karakteristikleri, model parametrelerinin belirlenmesi ve bu makinaların generatör ve motor olarak işletilmesi. Bir fazlı alternatif akım motorları ve sabit mıknatıslı doğru akım motorları gibi özel yapıdaki motorlar hakkında genel bilgilerin verilmesi.