Ders Bilgileri

Ders Kodu:
Ders Numarası:
Kod Ders Adı Dili Türü
ELK 234 Termodinamik ve Hidrodinamik Türkçe Seçmeli
Kredi AKTS Ders Uygulama Laboratuvar
3 6 3 0 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı
Ders Önşartı Yok
Sınıf Kısıtı Yok
Ders Tanımı
Maddeyi çevresiyle ilişkilendiren sıcaklık, ısı, enerji ve iş kavramlarını öğreterek termodinamik ve hidrodinamiğin temel işleyişini sunmak. Termodinamiğin prensip ve yasalarının kapalı ve açık sistemlere uygulanmasını öğretmek.