Ders Bilgileri

Ders Kodu:
Ders Numarası:
Kod Ders Adı Dili Türü
EHB 335E Analog Elektronik Devreleri İngilizce Seçmeli
Kredi AKTS Ders Uygulama Laboratuvar
3 6 3 0 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı
Ders Önşartı (EHB 262 MIN DD
veya EHB 262E MIN DD
veya EEF 262 MIN DD
veya EEF 262E MIN DD)

ve (EHB 232 MIN DD
veya EHB 232E MIN DD
veya EEF 232 MIN DD
veya EEF 232E MIN DD)

Sınıf Kısıtı Yok
Ders Tanımı
Frekans yanıtı: Bode eğrileri, alçak ve yüksek frekans yanıtları, transistör iç kapasiteleri, geçiş frekansı, Miller teoremi. Geniş bantlı kuvvetlendiriciler: Kazanç-bant genişliği çarpımı, kompanzasyon, Çıkış Katları, A, B ve AB sınıfları, Güç Kuvvetlendiricileri, Geribesleme: Tanımlar, türleri, devrelere etkileri. Negatif geribesleme türleri. Geribeslemeli kuvvetlendiricilerde kararlılık: Kriterler, Bode ve Nyquist analizi. Kuvvetlendiricilerin darbe yanıtı: Yükselme süresi, darbeüstü eğilmesi, çınlama. Osilatörler: Barkhausen kriteri, sinüs osilatörleri. Dolup boşalmalı osilatörler.