Ders Bilgileri

Ders Kodu:
Ders Numarası:
Kod Ders Adı Dili Türü
EHB 324E Lojik Tasarım Lab. İngilizce Zorunlu /
Seçmeli
Kredi AKTS Ders Uygulama Laboratuvar
1 3 0 0 2
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı
Ders Önşartı BLG 231 MIN DD
veya BLG 231E MIN DD
veya EHB 205 MIN DD
veya EHB 205E MIN DD
veya EEF 205 MIN DD
veya EEF 205E MIN DD
Sınıf Kısıtı Yok
Ders Tanımı
Kombinezonsal devre analizi ve sentezi, MSI kod çözücüleri, çoğullayıcıları ve kodlayıcıları ile kombinezonsal devre sentezi ve analizi, Toplama, çıkarma ve karşılaştırıcı devrelerinin blok yapılarla tasarımı, senkron ardışıl devrelerin analizi ve sentezi, asenkron ve senkron sayıcılar.