Ders Bilgileri

Ders Kodu:
Ders Numarası:
Kod Ders Adı Dili Türü
EHB 315E İngilizce Zorunlu /
Seçmeli
Kredi AKTS Ders Uygulama Laboratuvar
3 6 3 0 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı
Ders Önşartı EHB 252 MIN DD
veya EHB 252E MIN DD
veya EHB 206 MIN DD
veya EHB 206E MIN DD
veya EEF 206 MIN DD
veya EEF 206E MIN DD
Sınıf Kısıtı Yok
Ders Tanımı
Ayrık zamanlı sistemlere giriş ve sayısal işaret işleme: Ayrık zamanlı lineer sistemler, fark denklemleri, z-dönüşümleri, ayrık konvolüsyon, kararlılık, ayrık zamanlı Fourier dönüşümü, analog-sayısal ve sayısal-analog dönüşümler, örnekleme. z-dönüşümü. Ayrık Fourier dönüşümü. Hızlı Fourier Dönüşümü. Sayısal süzgeç tasarımı ve gerçeklenmesi. İstatistiksel işaret işlemenin temelleri. Rasgele süreçler ve güç spektral yoğunluk. Wiener süzgeci. Uyarlamalı süzgeçlerin temelleri. En dik iniş ve LMS algoritmaları. Zaman-frekans analizinin temelleri. Kısa-zaman Fourier dönüşümü (KZFD). Spektrogram.