Ders Bilgileri

Ders Kodu:
Ders Numarası:
Kod Ders Adı Dili Türü
EHB 206E İşaret İşleme ve Lineer Sistemler İngilizce Zorunlu
Kredi AKTS Ders Uygulama Laboratuvar
3 5 3 0 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı
Ders Önşartı Yok
Sınıf Kısıtı Yok
Ders Tanımı
Sürekli zamanlı (SZ) işaret ve sistemlere giriş; SZ işaretlerin sınıflandırılması ve önemli SZ işaretler; SZ sistem özellikleri; SZ lineer zamanla değişmeyen (LZD) sistemler: impuls yanıtı, SZ konvolüsyon integrali, diferansiyel denklemler; SZ Fourier serisi açılımı (SZFS); SZ Fourier dönüşümü (SZFD); SZFD ve SZFS arasındaki ilişki; Laplace dönüşümü; SZ-LZD sistemlerin dönüşüm bölgesi analizi; Örnekleme ve örnekleme teoremi; Düzgün Kuvantalama; Ayrık zamanlı (AZ) işaret ve sistemlere giriş; AZ işaretlerin sınıflandırılması ve önemli AZ işaretler; AZ sistem özellikleri; AZ-LZD sistemler; AZ-LZD sistemlerin zaman bölgesi gösterimi: impuls yanıtı, AZ konvolüsyon toplamı, fark denklemleri; AZ Fourier serisi açılımı (AZFS); AZ Fourier dönüşümü (AZFD); AZFD ve AZFS arasındaki ilişki; z-dönüşümü; AZ-LZD sistemlerin dönüşüm bölgesi analizi; Haberleşme uygulamaları; Modülasyon ve demodülasyon; Süzgeçleme; Çok-boyutlu işaretler; Görüntü işleme uygulamaları.