Ders Bilgileri

Ders Kodu:
Ders Numarası:
Kod Ders Adı Dili Türü
EEF 206 İşaret İşleme ve Lineer Sistemler Türkçe Zorunlu
Kredi AKTS Ders Uygulama Laboratuvar
4 6 4 0 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı
Ders Önşartı Yok
Sınıf Kısıtı Yok
Ders Tanımı
Dersin tanımı henüz Bölüm Başkanlığı tarafından girilmemiştir.