Ders Bilgileri

Ders Kodu:
Ders Numarası:
Kod Ders Adı Dili Türü
ECN 308E İngilizce Zorunlu /
Seçmeli
Kredi AKTS Ders Uygulama Laboratuvar
3 7 3 0 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı
Ders Önşartı ECN 201E MIN DD
veya ISL 233 MIN DD
veya ISL 233E MIN DD
Sınıf Kısıtı Yok
Ders Tanımı
Bu ders Türk rekabet hukuku sistemine ilişkin, Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri hukukuyla karşılaştırmalı olarak genel bilgi verir.