Ders Bilgileri

Ders Kodu:
Ders Numarası:
Kod Ders Adı Dili Türü
ECN 208E İngilizce Zorunlu /
Seçmeli
Kredi AKTS Ders Uygulama Laboratuvar
3 7 3 0 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı
Ders Önşartı ECN 201E MIN DD
veya ISL 233 MIN DD
veya ISL 233E MIN DD
Sınıf Kısıtı Yok
Ders Tanımı
Ders, refah ekonomisinde eşitlik ve etkinlik konularının hükümetlerle bağlantısını açıklar. Piyasa başarısızlıkları, kamu malları ve dışsallık konularını ve dolayısıyla hükümet müdahalesinin gerekliliğini vurgular. Son olarak sosyal seçim ve vergilendirme bahisleriyle kamu ekonomisinin uygulamalarından örnekler verir.