Ders Bilgileri

Ders Kodu:
Ders Numarası:
Kod Ders Adı Dili Türü
ECN 202E İngilizce Zorunlu /
Seçmeli
Kredi AKTS Ders Uygulama Laboratuvar
3.5 8 3 1 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı
Ders Önşartı ECN 102E MIN DD
veya ISL 244 MIN DD
veya ISL 244E MIN DD
veya EKO 201E MIN DD
Sınıf Kısıtı Yok
Ders Tanımı
Bu ders temel makroekonomik teorileri kullanarak daha ileri seviyede makroekonomik teorilerin öğretimi ile iş piyasası ve işsizlik, ekonomik büyüme, tüketim ve tasarruf, yatırım, para ve bankacılık, iktisadi dalgalanmalar, para ve maliyet politikaları ve uluslararası makroekonomi gibi konuları ele alan makroekonomik teorilerdeki güncel gelişmeleri değerlendirmektedir.