Ders Bilgileri

Ders Kodu:
Ders Numarası:
Kod Ders Adı Dili Türü
DUI 4902 Deniz Ulaştırma ve İşletme Mühendisliği Tasarımı II Türkçe Zorunlu
Kredi AKTS Ders Uygulama Laboratuvar
4 8 1 6 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı
Ders Önşartı DUI 4901 MIN BB
veya DUI 4901E MIN BB
Sınıf Kısıtı Yok
Ders Tanımı
Dersin tanımı henüz Bölüm Başkanlığı tarafından girilmemiştir.