Ders Bilgileri

Ders Kodu:
Ders Numarası:
Kod Ders Adı Dili Türü
DUI 392E İngilizce Zorunlu
Kredi AKTS Ders Uygulama Laboratuvar
12 30 0 24 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı
Ders Önşartı (DUI 103E MIN DD
veya DUI 103 MIN DD)

ve (DFH 111 MIN DD
veya DFH 111E MIN DD)

ve (DFH 112 MIN DD
veya DFH 112E MIN DD
veya DFH 113 MIN DD
veya DFH 113E MIN DD)

ve (DUI 112E MIN DD
veya DUI 112 MIN DD)

Sınıf Kısıtı Yok
Ders Tanımı
Dersin tanımı henüz Bölüm Başkanlığı tarafından girilmemiştir.