Ders Bilgileri

Ders Kodu:
Ders Numarası:
Kod Ders Adı Dili Türü
DUI 202E Elektronik Seyir İngilizce Zorunlu
Kredi AKTS Ders Uygulama Laboratuvar
2.5 3.5 2 0 1
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı
Ders Önşartı Yok
Sınıf Kısıtı Yok
Ders Tanımı
Dersin tanımı henüz Bölüm Başkanlığı tarafından girilmemiştir.