Ders Bilgileri

Ders Kodu:
Ders Numarası:
Kod Ders Adı Dili Türü
DNK 201 Dinamik Türkçe Zorunlu /
Seçmeli
Kredi AKTS Ders Uygulama Laboratuvar
3 5 3 0 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı
Ders Önşartı (FIZ 101 MIN DD
veya FIZ 101E MIN DD
veya FIZ 111 MIN DD
veya FIZ 111E MIN DD
veya FIZ 113 MIN DD
veya FIZ 113E MIN DD
veya GMI 103 MIN DD
veya GUV 103 MIN DD)

ve (MAT 101 MIN DD
veya MAT 101E MIN DD
veya MAT 103 MIN DD
veya MAT 103E MIN DD
veya GMI 099 MIN DD
veya GUV 099 MIN DD
veya MAT 111 MIN DD
veya MAT 111E MIN DD)

Sınıf Kısıtı Yok
Ders Tanımı
Dersin tanımı henüz Bölüm Başkanlığı tarafından girilmemiştir.