Ders Bilgileri

Ders Kodu:
Ders Numarası:
Kod Ders Adı Dili Türü
DFH 202 Gemilerde Acil Durumlara Müdahale Türkçe Zorunlu
Kredi AKTS Ders Uygulama Laboratuvar
1.5 2 1 1 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı
Ders Önşartı Yok
Sınıf Kısıtı Yok
Ders Tanımı
Gemideki tüm kişilerin acil durumlarda korunması için yapılması gerekenler. Sevk ve idareden aciz kalan geminin yedeklenmesi. Yangın, patlama, su alma, çatışma veya oturmadan sonra gemiyi ve personelini kurtarma faaliyetleri. Arama kurtarma faaliyetleri. MARPOL kapsamında deniz kirliliğine müdahale. Gemi içinde emniyetli çalışma ortamı oluşturulması. Güvenlik seviyeleri, güvenlik acil durum planları, güvenlik önlemleri, güvenlik deklarasyonu, güvenlik kontrolleri ve role talimleri.