Ders Bilgileri

Ders Kodu:
Ders Numarası:
Kod Ders Adı Dili Türü
DFH 112 Denizde Güvenlik II Türkçe Zorunlu
Kredi AKTS Ders Uygulama Laboratuvar
2 2 1 2 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı
Ders Önşartı Yok
Sınıf Kısıtı Yok
Ders Tanımı
Bu ders şu IMO/STCW sertifikalarının eğitimlerini içerir: İleri yangınla mücadele, Tıbbi ilk yardım, Tıbbi bakım, Denizde güvenlik (güvenlikle ilgili tanıtım, güvenlik farkındalığı ve belirlenmiş güvenlik görevleri).