Ders Bilgileri

Ders Kodu:
Ders Numarası:
Kod Ders Adı Dili Türü
DFH 111 Denizde Güvenlik I Türkçe Zorunlu
Kredi AKTS Ders Uygulama Laboratuvar
2.5 4 1 2 1
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı
Ders Önşartı Yok
Sınıf Kısıtı Yok
Ders Tanımı
Bu ders IMO/STCW çerçevesinde öğrencilerin gemi stajlarına çıkabilmeleri için gerekli sertifikaları kazandıracak şu eğitimleri içerir: Denizde kişisel can kurtarma teknikleri, Can kurtarma araçlarını kullanabilme, Yangın önleme ve yangınla mücadele, Temel ilk yardım, Personel güvenliği (kişisel güvenlik) ve sosyal sorumluluk.