Ders Bilgileri

Ders Kodu:
Ders Numarası:
Kod Ders Adı Dili Türü
DEN 451 Gemi Laboratuvarı Türkçe Zorunlu
Kredi AKTS Ders Uygulama Laboratuvar
2 4 1 0 2
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı
Ders Önşartı Yok
Sınıf Kısıtı Yok
Ders Tanımı
Giriş ve Genel Bilgiler, Foto-elastisite deneyi, Tuzluluk Ölçümü, Çözünmüş oksijen ölçümü, pH ölçümü, Fosfat iyonu PO43-Ölçümü, yağ konsantrasyon tayini, GPS ve Eko sounder kullanımı, Deneysel Hidrodinamik, Belirsizlik Analizi, Akış Ölçüm Cihazları, Gemi Model Direnç Deneyleri, Pervane Açık Su, Kavitasyon ve Sevk Deneyleri, Gemi Manevra Deneyleri, İz Bölgesi Ölçümü ve Akım Görüntüleme, Türbülans Yapıcılar, Blokaj ve Ölçek Etkisi, Fakülte Hidrodinamik Deney İmkan ve Laboratuvarlarının Tanıtılması ve Örnek Deneyler, Foto-elastisite deneyi, Strain-gauge deneyi,