Ders Bilgileri

Ders Kodu:
Ders Numarası:
Kod Ders Adı Dili Türü
DEN 449E Oşinografik Veri Analizine Giriş İngilizce Seçmeli
Kredi AKTS Ders Uygulama Laboratuvar
2 3 2 0 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı
Ders Önşartı Yok
Sınıf Kısıtı Yok
Ders Tanımı
Oşinografik veri toplama platformları. Periyodik ve Rastgele Oşinografik Verileri Toplanması. Veri Kaydı. Oşinografik Verilerin Hazırlanması, Analizi ve Dijital Filtrelenmesi. Fourier Serileri ve Fast Fourier Dönüşümleri. Frekans Cevap Fonksiyonları Lineer Korelasyon Analizi, Lineer Regresyon Analizi ve Korelasyon Fonksiyonlarının Oşinografik Verilere uygulanması