Ders Bilgileri

Ders Kodu:
Ders Numarası:
Kod Ders Adı Dili Türü
DEN 445E Deney Dizaynı ve Veri Analizi İngilizce Seçmeli
Kredi AKTS Ders Uygulama Laboratuvar
2 3 2 0 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı
Ders Önşartı Yok
Sınıf Kısıtı Yok
Ders Tanımı
SI birimleri, boyut analizi, ölçme teknikleri, literatür tarama, deney dizaynı, etik, hata analizi, en küçük kareler yöntemi, temel istatistik bilgiler, normal dağılım, standart sapma, regresyon, deney sonuçlarının sunumu