Ders Bilgileri

Ders Kodu:
Ders Numarası:
Kod Ders Adı Dili Türü
DEN 441 Deniz Yapıları Proje I Türkçe Zorunlu
Kredi AKTS Ders Uygulama Laboratuvar
1 6 0 2 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı
Ders Önşartı DEN 331E MIN DD
veya DEN 331 MIN DD
veya DEN 218E MIN DD
Sınıf Kısıtı Yok
Ders Tanımı
Dersin tanımı henüz Bölüm Başkanlığı tarafından girilmemiştir.