Ders Bilgileri

Ders Kodu:
Ders Numarası:
Kod Ders Adı Dili Türü
DEN 436E Deniz Ortamında Ekotoksikoloji İngilizce Seçmeli
Kredi AKTS Ders Uygulama Laboratuvar
2 4 2 0 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı
Ders Önşartı Yok
Sınıf Kısıtı Yok
Ders Tanımı
Ders, deniz ortamında başlıca kirleticiler, davranışları, etkiler, deniz ortamında araştırma ve kirlilik izleme çalışmaları, tersanelerden kaynaklanan kirlenme ve alınması gereken önlemlerile küresel çevre problemleri ile ilgili konuları içermektedir.