Ders Bilgileri

Ders Kodu:
Ders Numarası:
Kod Ders Adı Dili Türü
DEN 434E Deniz Yapılarının Sonlu Elemanlar Metoduyla Analizine Giriş İngilizce Seçmeli
Kredi AKTS Ders Uygulama Laboratuvar
2 4 2 0 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı
Ders Önşartı DEN 431E MIN DD
veya DEN 431 MIN DD
Sınıf Kısıtı Yok
Ders Tanımı
Giriş. SEM’nun tarihçesi. SEM’nun genel tanımı. SEM uygulamasının temel aşamaları: ayrıklaştırma, eleman özelliklerinin formülasyonu, sistem denklemlerinin çıkarılması ve çözümü. Bir enine gemi kesitinin çerçeve sistem olarak analizi. Ambar ağzı açıklığı olan bir gemi güvertesinin levha ve ızgara sistem olarak analizi. Bir gemi çift dip yapısının üç boyutlu analizi.