Ders Bilgileri

Ders Kodu:
Ders Numarası:
Kod Ders Adı Dili Türü
DEN 424E Bilgisayar Destekli Gemi Dizaynı İngilizce Seçmeli
Kredi AKTS Ders Uygulama Laboratuvar
2 4 2 0 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı
Ders Önşartı Yok
Sınıf Kısıtı Yok
Ders Tanımı
Gemi dizaynının genel özellikleri, Gemi dizayn yöntemleri; iteratif, optimizasyon ve uzman sistem teknikleri, Gemi dizayn hesaplamalarında bilgisayar uygulamaları, Bilgisayar destekli genel yerleşim planlaması, Bilgisayar destekli tekne form dizaynı, Hidrodinamik hesaplamalar, Entegre gemi dizayn paket programları, Bilgisayar destekli gemi dizaynında yapay zeka uygulamaları.