Ders Bilgileri

Ders Kodu:
Ders Numarası:
Kod Ders Adı Dili Türü
DEN 422 Deniz Yapıları Proje II Türkçe Zorunlu
Kredi AKTS Ders Uygulama Laboratuvar
1 6 0 2 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı
Ders Önşartı DEN 441 MIN DD
veya DEN 441E MIN DD
veya DEN 4901 MIN DD
veya DEN 4901E MIN DD
Sınıf Kısıtı Yok
Ders Tanımı
Dersin tanımı henüz Bölüm Başkanlığı tarafından girilmemiştir.