Ders Bilgileri

Ders Kodu:
Ders Numarası:
Kod Ders Adı Dili Türü
DEN 421 Gemi Sevki Türkçe Zorunlu
Kredi AKTS Ders Uygulama Laboratuvar
2 4 2 0 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı
Ders Önşartı (DEN 312 MIN DD
veya DEN 312E MIN DD)

ve (AKM 205 MIN DD
veya AKM 205E MIN DD)

Sınıf Kısıtı Yok
Ders Tanımı
Gemi sevki dersinin kapsamı ve modern sevk unsurları, pervane geometrisi-modern sevk unsurları, gemi- pervane etkileşimi- iz alanı, pervane hidrodinamik karakteristikleri, pervane teorileri- momentam ve kaldırıcı hat/yüzey ve model deneyleri, kavitasyon, pervane-gemi etkileşimi ve sevk gücünün tahmini, akım düzenleyici ve sevk verimini arttırıcı önlemler, pervane dizayn mantığı-tekne-pervane-makine uyumu, gemilerde hız ölçüm tecrübeler, ve analiz yöntemleri. Pervane deney testleri (Açık su testleri, kendinden sevk testleri, kavitasyon testleri ve diğer testler)