Ders Bilgileri

Ders Kodu:
Ders Numarası:
Kod Ders Adı Dili Türü
DEN 411 Hidrodinamik Türkçe Zorunlu
Kredi AKTS Ders Uygulama Laboratuvar
3 5.5 3 0 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı
Ders Önşartı AKM 205 MIN DD
veya AKM 205E MIN DD
veya DEN 323E MIN DD
Sınıf Kısıtı Yok
Ders Tanımı
Gemi ve açık deniz yapılarına etkiyen dalga, rüzgar ve akıntı kuvvetleri. Dalga Teorileri. Morison Denklemi, ek su kütlesi ve sönüm.Gemi ve açık deniz yapılarının düzgün dalgalar arasında ve karışık denizde rijit cisim hareketleri. Gemi hareketlerinin 3 serbestlik derecesinde hesabı. Levis ve Frank-close-fit metotları. Yalpa azaltıcı düzenekler. Gemi hareketlerinden dolayı ivme ve kuvvetler. Karşılaşma frekansı. Gemilerin kontrollu hareketleri. Doğrusal stabilite ve gemilerin dümenleri ile etkileşimleri. Çeşitli manevra deneyleri. Hidrofoil ve dümen dizaynı.