Ders Bilgileri

Ders Kodu:
Ders Numarası:
Kod Ders Adı Dili Türü
DEN 405E Kıyı Mühendisliği İngilizce Zorunlu
Kredi AKTS Ders Uygulama Laboratuvar
2 4 1 2 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı
Ders Önşartı Yok
Sınıf Kısıtı Yok
Ders Tanımı
Kıyı mühendisliğine giriş. Dalga mekaniği, lineer ve nonlinear dalga teorileri. Karışık deniz dalgaları. Tasarımdalga yüksekliği ve periyodunun seçimi; geriye ve ileriye dönük dalga tahminleri; mevsimsel değişimler. Dalgasığlaşması, dalga sapması ve saçılması. Dalga kırılması, derinlik kırılma indeksi. Dalgaların neden olduğuakıntılarla katı madde taşınımı. Sahil bölgesi ve kıyı çizgisindeki prosesler. Kıyı yapıları. Yapılara gelenkuvvetler. Taş dolgu yapıların dizaynı. Diğer kıyı yapılarının tasarımı: setler, perdeler, mahmuzlar, mendirekler ve dalgakıranlar. Yakın sahil bölgesindeki kıyı yapılarının katı madde taşınımına olan etkisi.