Ders Bilgileri

Ders Kodu:
Ders Numarası:
Kod Ders Adı Dili Türü
DEN 341E Gemi Teorisi İngilizce Zorunlu
Kredi AKTS Ders Uygulama Laboratuvar
3 5 3 0 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı
Ders Önşartı DEN 111 MIN DD
veya DEN 111E MIN DD
veya DEN 101 MIN DD
Sınıf Kısıtı Yok
Ders Tanımı
Alan, hacim,ağırlık merkezi hesapları; alan ve hacim merkezleri hesapları; hidrostatik hesaplar ve eğrileri, Başlangıç stabilitesi; ağırlık değişiminin etkileri; büyük açılarda stabilite; Serbest yüzey etkileri; Meyil testi; dinamik stabilite; dalgalarda ve karaya oturmada stabilite; stabilite kriterleri; boyuna stabilite ve trim; yaralanma hesapları; uluslararası bölmeleme kuralları; denize indirme hesapları; statik, dinamik ve basınç hesapları.