Ders Bilgileri

Ders Kodu:
Ders Numarası:
Kod Ders Adı Dili Türü
DEN 330E Gemi Makinaları ve Donanımı İngilizce Zorunlu
Kredi AKTS Ders Uygulama Laboratuvar
2 3 2 0 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı
Ders Önşartı TER 201 MIN DD
veya TER 201E MIN DD
Sınıf Kısıtı Yok
Ders Tanımı
Gemi güç üretim sistemleri, sevk makinası seçim kriterleri, Diesel motor, gaz türbini ve kombine sistemlerin karakteristikleri, ana makine pervane uyumu, boru donanımları ve pompalar, pompa sistemleri hesapları, ısı iletimi temel bağıntıları, ısı değiştirgeçleri, soğutma sistemleri ve soğuk oda tasarımı, ısıtma, iklimlendirme ve havalandırma esasları, ilk hareket devreleri, hava şişeleri ve kompresörler