Ders Bilgileri

Ders Kodu:
Ders Numarası:
Kod Ders Adı Dili Türü
DEN 323E İngilizce Zorunlu
Kredi AKTS Ders Uygulama Laboratuvar
2 4 1 2 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı
Ders Önşartı (MAT 210 MIN DD
veya MAT 210E MIN DD)

ve (AKM 205 MIN DD
veya AKM 205E MIN DD)

Sınıf Kısıtı Yok
Ders Tanımı
Derin ve sığ su dalga teorileri, Dalga zerreciklerinin kinematiği, Lineer olmayan dalga teorileri, Farklı dalga teorilerinin geçerlilik domenleri, Dalga kırılma mekaniği, Refraksiyon, Difraksiyon ve Yansıma, Tek yönlü dalga spektrumu, Tek yönlü dalga spektrum formülleri, Çok yönlü dalga spektrumu, Dalga İstatistiği, Dalga yükseklik ve periyod dağılım diyagramları, Spektra formülasyonu ve dağılım diyagramları yardımıyla kısa ve uzun dönem dizayn dalga yüksekliği hesabı