Ders Bilgileri

Ders Kodu:
Ders Numarası:
Kod Ders Adı Dili Türü
DAN 101 Akademik Danışmanlık Türkçe Zorunlu
Kredi AKTS Ders Uygulama Laboratuvar
1 1 0 2 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı
Ders Önşartı Yok
Sınıf Kısıtı Yok
Ders Tanımı
Akademik danışmanlık, lisans öğrenimine anlam ve amaç getirmeye yardımcı olan bir eğitim sürecidir. Yol boyunca, akademik başarı ve yaşam boyu öğrenmeye ilişkin entellektüel ve kişisel gelişimi besler. İTÜ’de akademik danışmanlık, öğrencilerin eğitim, kişisel ve kariyer hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olabilecek, akademik başarı için gereken becerilerin kazanılmasını sağlayacak ve kurumun sunduğu çeşitli kaynak ve hizmetlere nasıl erişilebileceğini öğrenme, bir veya daha fazla akademik danışmanla ilişki kurma fırsatı sunar.