Ders Bilgileri

Ders Kodu:
Ders Numarası:
Kod Ders Adı Dili Türü
CEV 444E Endüstriyel Atıksu Yönetimi İngilizce Seçmeli
Kredi AKTS Ders Uygulama Laboratuvar
2 3 2 0 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı
Ders Önşartı Yok
Sınıf Kısıtı Yok
Ders Tanımı
Endüstriyel atıksu yönetiminin esasları. Önemli kirletici parametreler ve atıksu karakterizasyonu. Sürdürülebilir endüstriyel atıksu karakterizasyonu. Dirençli, toksik endüstriyel kirleticiler. Arıtılabilirlik bazlı atıksu karakterizasyonu. Ayrık atıksu akımlarının karakterizasyonu ve değerlendirilmesi. Ayrık akım karakterizasyonu ve arıtma ihtiyacı. Fizikokimyasal arıtma proseslerinin endüstriyel uygulamaları: yüzdürme, yumaklaştırma, membran filtrasyon, ozonlama, fotoliz ve ileri kimyasal oksidasyon prosesleri. Biyolojik arıtma proseslerinin endüstriyel uygulamaları. Entegre arıtma sistemleri. Örnek çalışmalar.