Ders Bilgileri

Ders Kodu:
Ders Numarası:
Kod Ders Adı Dili Türü
CEV 250 Halk ve İşyeri Sağlığı Türkçe Seçmeli
Kredi AKTS Ders Uygulama Laboratuvar
2 3 2 0 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı
Ders Önşartı Yok
Sınıf Kısıtı Yok
Ders Tanımı
Giriş, Çevre ve epidemiyoloji kavramlarının temelleri, Toksikoloji, Doz-tepki ilişkisi, hava, su kirlenmesi ve gürültünün insan sağlığına etkisi, tehlikeli atık ve mikrokirleticilerin insan sağlığı üzerine etkisi, toprak kirlenmesi ve insan sağlığı üzerine etkisi, Çevre ve işyeri ortamında sağlık, İş hijyeni.