Ders Bilgileri

Ders Kodu:
Ders Numarası:
Kod Ders Adı Dili Türü
BUS 210 Pazarlama İlkeleri İngilizce Zorunlu
Kredi AKTS Ders Uygulama Laboratuvar
3 5 3 0 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı
Ders Önşartı ECO 101 MIN DD
veya BUS 110 MIN DD
Sınıf Kısıtı Yok
Ders Tanımı
Giriş niteliğindeki bu ders öğrencilerin değişik pazar yapıları ve bu pazarlarda faaliyet gösteren güç grupları hakkında görüş sahibi olmalarını sağlayacak olan pazarlamanın temel kavramlarını tanıtmak için tasarlanmıştır. Pazarda faaliyet gösteren güçler dinamik olduğundan pazarda yaşamlarını sürdürebilmeleri için bu dinamik ortama ayak uyduracak çözümler ve stratejiler geliştirmek zorundadırlar. Bu stratejileri geliştirmek bu dersin ana konusudur.