Ders Bilgileri

Ders Kodu:
Ders Numarası:
Kod Ders Adı Dili Türü
BLG 4901E Bilgisayar Mühendisliği Tasarımı I İngilizce Zorunlu
Kredi AKTS Ders Uygulama Laboratuvar
3 8 1 4 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı
Ders Önşartı BLG 322 MIN DD
veya BLG 322E MIN DD
veya BLG 312 MIN DD
veya BLG 312E MIN DD
veya BLG 336 MIN DD
veya BLG 336E MIN DD
ve ders planının ilk 4 yarıyılında bulunan derslerin tamamından (ITB ve/veya SNT seçmeli paket dersleri hariç) başarılı olmak
Sınıf Kısıtı 3.Sınıf ,4.Sınıf ,
Ders Tanımı
Dersin tanımı henüz Bölüm Başkanlığı tarafından girilmemiştir.