Ders Bilgileri

Ders Kodu:
Ders Numarası:
Kod Ders Adı Dili Türü
BLG 477E Çoğulortam Hesaplama İngilizce Seçmeli
Kredi AKTS Ders Uygulama Laboratuvar
2 5 2 0 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı
Ders Önşartı TEL 252 MIN DD
veya TEL 252E MIN DD
veya EHB 252 MIN DD
veya EHB 252E MIN DD
veya BLG 354 MIN DD
veya BLG 354E MIN DD
Sınıf Kısıtı Yok
Ders Tanımı
Temel Konular: Çoğulortam bileşenleri, sayısal ses, konuşma, görüntü ve video gösterimleri; kodlama, işleme ve analizleri; güvenli çoğulortam; çoğulortam uygulamaları