Ders Bilgileri

Ders Kodu:
Ders Numarası:
Kod Ders Adı Dili Türü
BLG 468E Nesneye Dayalı Modelleme ve Tasarım İngilizce Seçmeli
Kredi AKTS Ders Uygulama Laboratuvar
2 4 2 0 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı
Ders Önşartı BLG 252E MIN DD
veya BLG 252 MIN DD
Sınıf Kısıtı Yok
Ders Tanımı
Bu dersin ana konusunu nesneye dayalı tasarımın prensipleri ve kalıpları oluşturmaktadır. Her kalıp, belli bir konudaki yazılım problemine ilişkin deneyimlerle elde edilmiş en iyi çözümü tarif etmektedir. Tasarımın yanı sıra ders kapsamında nesneye dayal ı yazılım geliştirmenin diğer temel konularına da değinilecektir. Bu konular ; tümleştirilmiş yazılım geliştirme süreci (UP) , kullanım senaryoları ve problem uzayının modellemesidir. Tüm modeller UML kullanılarak ifade edilecektir