Ders Bilgileri

Ders Kodu:
Ders Numarası:
Kod Ders Adı Dili Türü
BLG 454E Veriden Öğrenme İngilizce Zorunlu /
Seçmeli
Kredi AKTS Ders Uygulama Laboratuvar
3 5 3 0 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı
Ders Önşartı MAT 271 MIN DD
veya MAT 271E MIN DD
veya ECN 301E MIN DD
veya YZV 231E MIN DD
Sınıf Kısıtı Yok
Ders Tanımı
Makine Öğrenmesine giriş, güncel uygulamalar Matematiksel temeller, marjinal ve koşullu olasılık, Bayes teoremi, Bayes Karar Kuralı, Yoğunluk kestirimi, Maximum Olabilirlik Kestirimi, Bayes öğrenmesi, Naïve Bayes Doğrusal Regresyon Yanlılık-varyans ikilemi, düzenlileştirme, Ridge ve Lasso Doğrusal sınıflandırıcılar Yapay sinir ağları Sınıflandırıcıların değerlendirilmesi ve karşılaştırılması Öznitelik seçme, çıkarma, azaltma Geniş marjin sınıflandırıcıları, Destek Vektör Makinaları, Kernel yöntemleri Karar ağaçları, rastgele orman Gözetimsiz Öğrenme, Kümeleme Derin öğrenme ve büyük veri