Ders Bilgileri

Ders Kodu:
Ders Numarası:
Kod Ders Adı Dili Türü
BLG 453E Bilgisayarla Görü İngilizce Seçmeli
Kredi AKTS Ders Uygulama Laboratuvar
2 5 2 0 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı
Ders Önşartı (MAT 281 MIN DD
veya MAT 281E MIN DD)

ve BLG 202E MIN DD
Sınıf Kısıtı Yok
Ders Tanımı
Bilgisayarla Görüye giriş. Görsel/İmge verileri; Noktasal İmge Dönüşümleri; Geometrik Dönüşümler; İmge komşuluk Operasyonları (Uzaysal Filtreler, Kenar Tesp it Operatörleri); Öznitelik Çıkarımı (Köşe, Parametrik teknikler: Çizgi, Çember, Elips, Şablon); Temel Bölütleme; Boyut İndirgeme; Hareket Kestirimi (3Boyutlu/Dinamik Görüntüler); Temel 2Boyutlu Şekil Analizi; Öğrenilen algoritmaların Programlaması (Matlab vb)