Ders Bilgileri

Ders Kodu:
Ders Numarası:
Kod Ders Adı Dili Türü
BLG 450E Gerçek Zaman Sistemleri Yazılımı İngilizce Seçmeli
Kredi AKTS Ders Uygulama Laboratuvar
2 4 2 0 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı
Ders Önşartı BLG 312 MIN DD
veya BLG 312E MIN DD
Sınıf Kısıtı Yok
Ders Tanımı
Gerçek - Zaman Sistemlerine giriş, Gerçek - Zamanlı Gömülü Sistemler, Sert / Yumuşak Gerçek Zaman Sistemleri, Referans modeli ve performans kriterleri, periyodik ve periyodik olmayan işler, Gerçek - zamanlı planlamacılar , saat odaklı planlama, öncelik odaklı planlama, aperiyodik işler için planlama, Gerçek - zamanlı uygulamalar, Gerçek - zamanlı işletim sistemlerine giriş, programlama dilleri ve araçları.