Ders Bilgileri

Ders Kodu:
Ders Numarası:
Kod Ders Adı Dili Türü
BLG 449E Paralel ve Dağıtılmış Sistemlerde Programlama İngilizce Seçmeli
Kredi AKTS Ders Uygulama Laboratuvar
2 5 2 0 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı
Ders Önşartı BLG 312 MIN DD
veya BLG 312E MIN DD
Sınıf Kısıtı Yok
Ders Tanımı
Paralel Hesaplamanın temelleri, paralel mimariler ve ölçeklenebilirlik, sistem ba ğ lantıları ve haberle ş mesi, payla ş ımlı bellek modelleri, da ğ ıtık bellek modeli, da ğ ıtık hesaplamalı modellerde algoritma tasarımı; haberle ş me, senkronizasyon, sistem gereksinimleri ve geli ş mi ş i ş letim sistemi konuları ba ğ lamında paralel ve da ğ ıtık sistemlerin kar ş ıla ş tırılması