Ders Bilgileri

Ders Kodu:
Ders Numarası:
Kod Ders Adı Dili Türü
BLG 447E Derleyici Tasarımı İngilizce Seçmeli
Kredi AKTS Ders Uygulama Laboratuvar
2 5 2 0 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı
Ders Önşartı Yok
Sınıf Kısıtı Yok
Ders Tanımı
Derleyiciler ve dönüştürücüler; sözcük ve sözdizim çözümlemesi; aşağıdan - yukarı ve yukarıdan - aşağı ayrıştırma yöntemleri; anlamsal çözümleme, sembol tablosu, hata belirleme, kod üretimi ve optimizasyonu; ilgili algoritmalar